Ze zijn onderweg!

Na een verblijf van een week in het zuidwesten van Friesland moet ik vaststellen dat alle gezenderde grutto’s uit de Haanmeer nog steeds in het zuiden van Europa vertoeven. Maar niet lang meer!

Sinds gister zijn er namelijk drie grutto’s vanuit de delta van de Taag (in het zuiden van Portugal) naar het noorden onderweg. Een van deze vogels is vanochtend rond 10 uur op 90 kilometer van de Noord-Spaanse kust afgehaakt, en met een bocht terug het binnenland ingegaan. De twee andere vogels gaven in het begin van de middag de laatste punten boven de golf van Biskaje; een verplaatsing van hemelsbreed 800 kilometer. De vogels trekken in noordoostelijke richting, en zullen waarschijnlijk ter hoogte van Bordeaux de Franse kust bereiken. Vervolgens is het de vraag of ze gaan doorvliegen of een tussenstop maken. Vanwege de noordoostenwind boven Frankrijk ligt het laatste het meest voor de hand.

Voordat vanochtend de eerste zenderpunten binnenkwamen, wees overigens niets erop dat de vogels aanstalten maakten om richting het noorden te komen. Een van de vogels vloog afgelopen week zelfs vanuit de Extremadura (in het binnenland van Spanje) 200 kilometer zuidelijk naar Doñana. Blijkbaar waren de omstandigheden er nog niet naar om te vertrekken. Dit houdt waarschijnlijk verband met de noordelijke wind van de afgelopen tijd. De gedachte was dan ook dat de vogels op een gunstigere wind wachten; voor de drie vogels uit Portugal duurde dit dus blijkbaar te lang.

In de afgelopen week moest ik het dus nog wel zonder gezenderde grutto’s stellen. Gelukkig waren er al voldoende soortgenoten die eerder hebben besloten deze kant op te komen. Zo zagen we nabij Easterlittens een groep van rond de 300 exemplaren. Daarnaast zitten er verspreid kleinere groepjes. Tussen deze vogels zagen we verscheidene gekleurringde individuen, waaronder broedvogels en nestjongen uit het onderzoeksproject.

Groep grutto's nabij Easterlittens zetten de landing in nadat een slechtvalk paniek veroorzaakte.
Groep grutto’s nabij Easterlittens zet de landing in nadat een slechtvalk paniek veroorzaakte.

De verwachting is dat binnen twee dagen de gezenderde vogels binnen Nederland zullen aankomen. Daarmee gaat voor mij het echte veldwerk van start. Morgenmiddag zullen de zenders van de vogels uit Portugal weer punten doorgeven: spannend!

3.779 gedachten over “Ze zijn onderweg!”

Reacties zijn gesloten.